niedziela, 7 czerwca 2009

...Wymiar jaźni.

....Kiedy analizujemy naturę ludzkiego "ja" wyodrębniamy dwa "rodzaje osobowości". To, co określamy jako "osobowością świadomą"- wyrażającą aspekty psyche, które są "znane" świadomemu podmiotowi i "osobowość nieświadomą" - zawierającą te aspekty psyche, które są mu "nieznane", "obce" podmiotowi, nie przejawione, niezróżnicowane, czy w końcu wyparte.


...Komunikacja wymiarowa.

...Świat równoległy możemy rozumieć jako podobną strukturę do struktury naszej czasoprzestrzeni, która może leżeć czy to z dala od pierwszej, czy to ją przenikać, czy też tylko stykać się z nią lokalnie...


...Komunikacja przestrzenna..

...Zagadnienie obsługi komunikacyjnej i transportowej miasta wymaga szerszego spojrzenia na uwarunkowania rozwoju elementów podstawowych systemu transportowego: źródeł generujących ruch towarowy i pasażerski, pór szczytowej obsługi komunikacyjnej i transportu, rozwoju infrastruktury liniowej i punktowej poszczególnych gałęzi transportu, określenia potrzeb komunikacyjnych mieszkańców miasta i jego aglomeracji, określenia natężenia ruchu towarowego poszczególnych gałęzi transportu...Molo w Orłowie - moja dzielnica.

...Czas jest poza nami i przed nami, przy nas go nie ma...


Most w Tczewie.


Most w Tczewie.


Most w Tczewie.


Most w Tczewie.


Most w Tczewie.


Most w Tczewie.

Posted by Picasa