środa, 6 maja 2015

Mechelinki...


BARTOSZ


TORPEDOWNIA
W czasie II wojny światowej Niemcy zbudowali na terenie Gdyni (noszącej wówczas nazwę Gotenhafen) dwa obiekty służące do badań nad torpedami - pierwszy na terenie dzisiejszej dzielnicy Babie Doły pod nazwą Torpedowaffenplatz Hexengrund, drugi zaś na terenie Oksywia, nazwany Torpedo Versuchsanstalt Oxhoft. Północna placówka eksploatowana była przez Luftwaffe i służyła do badań nad torpedami lotniczymi, południowa zaś - przez Kriegsmarine, badającą torpedy akustyczne.


ALICJA


ARKADIUSZ


ARKADIUSZ


JAKUB


ARKADIUSZniedziela, 5 lutego 2012